Information

1 Line


Tryck på skärmen och rör fingret för att rita en linje som kan ansluta alla punkter. Du kan börja från vilken som helst punkt. Ju mer pussel du löser desto hårdare blir nästa nivå. Njut av hjärntränningen pusselspel 1 linje.
Använd musen för att spela.