Information

Age of Pixel


Pixel Age är kampstrategispel. Börja med att bygga strukturer som producerar resurser, skapa kampenheter och gör dig redo att bli den mäktigaste armén i pixelvärlden.
Vänster musknapp för att välja enhet / byggnad; Höger musknapp för att flytta enheter; P för att växla paus WASD eller piltangenter för att flytta kameran;