Information

Airplane Battle


Med ren grafik och krigsmusik. Vi har lanserat ett annat luftkämpningsspel "Airplane Battle ". Slaget har startats. Det finns ett krig mellan flygplan. Du har kommit in i fiendens område och alla fiendens flygplan omges. Dra upp och ner för att flytta ditt plan och skjut alla dina enemies.beware Om någon fiende kommer bakom dig ska de skjuta och förstöra dig. Håll ögonen på hälsobaren. Skjut så mycket flygplan och gör hög poäng.
Mobil - Dra upp och svep ner för att flytta player.Desktop - Använd UPP och NER tangentbordstangenter för att flytta spelaren.