Information

Anrokku


Du är ambulansföraren. Gå ut ur parkeringen så snart som möjligt! Flytta de omgivande bilarna och gör en utväg.
Använd musen / pekskärmen för att flytta bilarna. Bilar rör sig bara i en riktning (vertikal eller horisontell).