Information

Arcade Darts


Arcade Darts är ett HTML5-skicklighetsspel. Skydda dina pilar och rikta mitt mål. Hämta bonussymbolerna för att få fler poäng och undvika bomberna!
Tryck på skärmen för att ställa in riktning.