Information

Aunt Mary Solitaire


Det här spelet liknar Yukon Solitaire men med några små skillnader som kan kräva en förändring av strategin. I början av spelet delas 6 kort i var och en av 6 bordsskenor. Den första stapeln har alla 6 korten vänd uppåt, den andra stapeln har 5 kort med framsidan uppåt, och så vidare tills sista stapeln har ett kort uppåt. De återstående korten utgör lagerhögen. Syftet med spelet är att flytta alla korten till 4 grundpelare, som är uppbyggda från A till K enligt kostym. Tableau-staplarna är uppbyggda av alternativa färger, och varje gång kan du flytta någon ordning av tabellau-kort och lägga på en annan tabellau-stapel enligt regeln. Om en tableau-stapel blir tom kan du bara flytta en K till det tomma utrymmet. Du kan också öppna ett kort från lagerhögen och lägga det på en bordshöga enligt regeln. Ett kort från lagret eller bordet kan också läggas till grundstapeln om reglerna följs. När lagerkorten används, förbli det förbrukat och lösen är inte tillåtna. Med noggrann analys och lycka till borde du kunna sätta alla korten till grundstapeln. Ju fler kort du kan lägga på grundpelarna, desto högre poäng får du.
Utmanande solitaire kortspel som liknar Yukon Solitiare