Information

Ball Way


Nice puzlle game.6 olika saker pieces.Order puzzle.Very lätt spel .Ambiental musik.
knacka för att flytta eller rotera bitpress startknapp för att skjuta bollundersökningen inget påträngande på spelet utan påträngande