Information

Beaver Bomber


Du tar rollen som en bäver som vill förstöra så många broar som möjligt. Ordna röra!
* Klicka eller tryck på den närliggande ön för att förstöra bron som leder till den. * Förstör alla broar.