Information

Beavus


Hjälp Beavus bävern att få lite trä i det här söta enknappsspelet. Samla alla stockar för att låta bli trädstubben med utgångsdörren.
Tryck på musknappen, mellanslagstangenten eller skärmen för att hoppa.