Information

Black Knight


Du är en orolig svart riddare med ett underbart svärd och en underbar sköld. Hundratals fiender kommer mot dig att döda. Med dig svart riddare bygga, slåss som en spartansk. Ditt svärd och sköld är dina vapen, använd dem klokt. Denna svarta ridderkrigarens liv är i dina händer. För att överleva, använd bara höger och vänster tangent eller rör på sidorna.
Spelas med musen