Information

Box Runner!


Det är ett 3d ändlöst löpare spel. Kör ner på gatorna i staden för att få guldmynt, hoppa från en byggnad till en annan. Utmana det snabbt!
Tryck på eller tryck på mellanslag för att hoppa, dubbelklicka eller tryck på mellanslag för att dubbla hoppa.