Information

Brick Breaker : The ..


Detta är det klassiska brick-breaker game.The botten av skärmen för att flytta plattformen. Undvik att bollen faller till botten av skärmen. Det är ett spel där du måste förstöra alla tegelstenar. Använd paddelen för att hålla bollen i spelet och slå tegelstenarna. Ditt uppdrag är att ta bort alla brytbara tegelstenarna genom att slå dem med bollen. Vissa tegelstenar behöver mer än en enda träff. Det här spelet kommer bara att riva din fritid
Använd plattformen för att hålla bollen i skärmen. Bryt alla tegelstenar genom att slå dem med bollen (eller en relevant uppstart). Spelkontroller: - Flytta paddla: Skjut på skärmen - Starta boll: Tryck på skärmen - Tryck på 'Meny' för att pausa. Alternativa spelkontroller: - Mus