Information

Candy Blocks


Flytta blocken för att fylla de tomma plattorna och samla blocken för att nivåera upp!
• Dra blocken för att flytta. • Placera alla block i en tom ram / kakel • Block kan inte roteras. • Det finns ingen tidsgräns!