Information

Chicken Dodge


Ett haneförsök att undvika att flyga stenar
Tryck till vänster för att hoppa. Tryck till höger för att ändra riktning. Ta tag i äpplen och undvik stenarna!