Information

Cinderella Twins Birth


Cinderella kommer snart vara en mamma! Hon måste snabbt komma till sjukhuset och ambulansen är på väg. Hjälp Cinderella håll henne lugn medan du väntar på ambulansen, ge henne syremasken så att hon andas ordentligt och lite vatten för att hålla henne hydratiserad. När du är på sjukhuset kan du besöka barnen! Se hur mycket de väger och börja mata dem eftersom de är hungriga. Cinderella är nu mamma och kan inte vänta med att börja sitt nya familjeliv!
Tryck för att spela detta spel.