Information

Clean Word


Låt inte föremål falla till marken
Använd musen för att klicka på föremål som faller, gör så många poäng som möjligt innan ditt liv går ut och försök att slå poängen