Information

Color Bump 3D


Slutligen är # 1 rankat spel på Appstore "Color Bump 3D " nu på webbvärlden, utan outlinks. Instruktioner: -> Rör inte på andra färger, det är det! -> Mer än 800 nivåer.
Mus Drag vänster / höger