Information

Do Not Touch The Border


Har du inte mycket tid? Vill du inte komma in i ett spel som är för långt för att spela? Gillar inte komplexa spel? Spela "" Rör inte på gränsen ""! Det är väldigt enkelt: Du måste flytta en liten boll, men den får inte röra vid gränsen. Det är ett enkelt och snabbt spel som kommer att innebära din fritid!
Håll fingret på den lilla bollen. Styr bollens rörelser så att den aldrig rör gränserna för spelet.