Information

Emilys Dream


Emily's Dream har: • Flera vapen att använda • Inventarier • Utmanande bosskamp • Roligt kampsystem
• WASD att flytta • Höger och vänster musklick för att attackera • 1 för tung attack • U att använda objekt • Jag för lager • Q att rulla • Utrymme att hoppa • E för åtgärd • Vänster Shift att köra • Flik för att växla paus • C att huka sig