Information

English Tracing Book


English Tracing Book är en pussel typ av spel, lämplig för förskolebarn att leka. Det lär barn hur man läser engelska bokstäver och ord etc.
Du kan skriva ord eller bokstäver med handbokens anvisningar.