Information

Full Immersion


Använd ubåten för att hitta skatten! Dyk djupt i havet för att nå det, samla stjärnor och bonusar, undvik gruvor.
Tryck på vänster och höger sida av skärmen på mobila enheter eller använd vänster och höger piltangenter på skrivbordet för att styra ubåten.