Information

Golf Park


Det är dags att spela golf. Golfparken är ett enkelt och beroendeframkallande spel. Som en vanlig golf behöver du få bollen i hålet. Tryck bara för att ladda bollen och släpp för att slå ett skott. Du får 10 bollar och vid varje peka på att du får en ny boll att träffa. Börja spela och göra en highscore.
Tryck och håll kvar för powerRelease för att slå bollen