Information

Jumpee Land


Spela som en nyfiken gul 3d fågel, hoppa från en plattform till nästa. Utför lasrarna! Tiden du hoppar, undvik fällor som att bryta plattor och möta det ständigt föränderliga landskapet som kommer din väg. Hur långt kan du gå? Funktioner: - Lås upp andra djurtecken
Hoppa från en plattform till nästa. Undvik fällor!