Information

Just Feed Me – ..


Detta är Bloomy från Fluorium-1403. Mest av allt gillar han att äta och att utvecklas. Hjälp honom att bli stor och full.
Ta tag i frukterna och sätt dem i Bloomys mun!