Information

Kage Ninjas Revenge


Eviga robotar förstörde Kages by och nu när han upptäckte att han är goinig att hämnas. Hjälp Kage att rensa alla nivåer och döda robotar. Var försiktig med raketer, spikar och laserstrålar till. Varje typ av fiende och miljö behöver olika tillvägagångssätt, så du borde göra den bästa strategin för att vinna och ta Kages hämnd.
För skrivbord: Tryck på vänster eller höger för att styra hoppa riktningar.För beröringsenheter: Tryck på vänster eller höger halvdel av skärmen för att styra hoppa riktningar