Information

Knife Hit 2


Kasta knivar, samla diamanter och gå upp på stigstegen. Kom ihåg att du bara har ett begränsat antal skärvapen för att slutföra varje nivå. Slå inte på andra svärd eller folk och hinder! Slösa inte knivar förgäves! Samla diamanter och köp nya knivar i butiken
Spela eller Tryck för att spela