Information

Knife Hit


Kasta knivar i träet utan att förlora något! Du har slaget cheferna från tid till annan så var försiktig eftersom deras hastighet kan bli väldigt snabb!
Mus eller Touch