Information

Leader War


Detta är ett krig mellan ledare och ledare. När du först kommer in i världen måste du samla människor för att vara starkare, när du blir större än andra kan du sluka dem och döda andra ledare. Om du inte är stor nog, är smygangrepp troligen en bra idé. Använd din hjärna och strategi för att vinna kriget!
Använd musen eller ditt finger för att spela.