Information

Lost In Dimensions: The ..


- Försök och fel, tålamod är en dygd ... En liten varelse transporteras till ett okänt ställe, ingen vet hur, men han behöver din hjälp. Följ kursen att resa mellan dimensioner och hjälpa din nya vän återvända hem. Varje ny plats och värld du finner antar en större utmaning, så du måste bygga mycket tålamod ... Ska du kunna uppnå det? Språk: -Spanska-Engelska (Översatt av Jóse Luis Novoa Parra)
Skjut fingret över skärmen för att kasta kuben och nå flaggan. Titta på hindren!