Information

Mango Shooter


Samla målmangorna med hjälp av slingesskott med det begränsade antalet stenar. Också du kan slå de rosa fåglarna för att undvika att de äter mangonerna och slå de violetta fåglarna få bonusstenar.
Flytta musen för att rikta målet. Dra mot målet för att justera strömmen och släpp för att skjuta.