Information

Master of Runes


I detta pusselspel är du en kraftfull trollkarl som kan styra runor. Din uppgift är att förstöra så många runor som möjligt!
* Klicka eller tryck på korsningspunkten för runorna med samma färger * Destroy runorna tills de når raden nedan * Samla poäng för nästa nivå och förbättra dina färdigheter