Information

Missile Defense System


Till alla enheter ... Städer och byar lider luftövergrepp. Missiler skickas av tiotals av fienden! Beordra dina trupper för att förstöra missilerna och rädda tusentals oskyldiga liv. Hela landet räknar med dig! Ta dina vapen och förstör missilerna innan de rör golvet. Missiles försvar är ett fördjupande spel som testar din snabbhet. Ta på utmaningen, vara metodisk, snabb och få bästa poäng!
Välj din favoritkanon och skjut upp missilerna. Var försiktig, varje kanon har ett begränsat antal ammunition.