Information

Missile Game 3D


Syftet är att flyga en missil förbi en sekvens av roterande barriärer och undvika att krascha så länge som möjligt medan allt snabbar upp.
På skrivbordet - Använd musen för att styra missilen Mobil - Använd knapp för att flytta din missil på önskad plats