Information

Mow it! Lawn puzzle


Gräva alla gräsmattor utan att korsa gräsklipparens elkabel. Lös enkelt, men hur är det med att styra två gräsklippare på samma gång? Välkommen till den ultimata gräsklippningen!
Använd pilarna för att flytta, R för att ångra det senaste draget