Information

Orbit Hops


Samla mynt, undvik hinder och fiender och håll liv i omlopp så länge som möjligt medan bokstavligen allt försöker döda dig!
På mobil: - Tryck på höger sida av skärmen för att hoppa rätt - Tryck på vänster sida av skärmen för att hoppa till vänster. På skrivbordet: - Tryck på A (eller vänsterpil) för att hoppa till vänster - Tryck på D (eller högerpil) för att hoppa till höger