Information

Orbital Pixel


Du är en liten pixel och du måste överleva så länge som möjligt! Gå från bana till bana för att undvika fiender men var försiktig! Om du går för långt i din bana kommer du att förlora. Orbital Pixel är ett hypnotisk spel som testar dina reflexer, uppmärksamhet och hastighet. Undvik fienderna, stanna i din omlopp och få så mycket samlarobjekt som möjligt, hur mycket tid kommer du att överleva?
Tryck på skärmväxeln, undvik alla fiender och få alla samlarobjekten