Information

Paint Hit 2D


Utmana dig själv i Paint Hit 2D. Skjut bollarna framåt för att slå det roterande tornet och måla varje advokat, men var försiktig. Slå inte på det färgade området eller nivån kommer att misslyckas.
Musklick för att kasta.