Information

Pet Jump


Pet Jump är ett populärt springande spel. Spela med olika husdjur, som är olåsta när du har fått tillräckligt med mynt. Ju fler hoppar, höjaren poängen. Om du inte hoppa till frukten är spelet över! Nu går vi!
Hoppa till nästa frukt genom att knacka på skärmen