Information

Pharaoh House Hidden ..


Det är dags att använda dina observationskunskaper för att upptäcka de dolda föremålen i försäljaren. Hitta de dolda objekten med kort varaktighet för att få ett högt betyg. Varje högerklick kommer du att få 100 poäng och varje falskt klick kommer du att förlora dina -50 poäng! Var uppmärksam och rolig spela för dig! Allt det bästa och ha kul!
använd musen för att spela