Information

Pixel Bridge Builder


Dra ut staven för att gå över luckorna i plattformarna. Se upp! Om pinnen inte är tillräckligt lång kommer du att falla igenom! Hur långt kan du gå? Det här spelet tester dina mätförmåga. Kan du bygga den perfekta bron, eller kommer du att falla till din döm?
Karaktären förflyttas på egen hand och stannar vid varje lucka. Tryck på skärmen för att bygga broen i perfekt storlek - inte för länge, inte för kort.