Information

Pixel Farm


Pixel Farm funktioner: - plantera och samla grönsaker-pixelgrafik-3 nivåer
- Mus vänster klicka för att välja-Pilknapp för att flytta kameran