Information

Run or Die


Med din förmåga att dubbla hoppet har du bara några val kvar: kör eller dö. Traversera ett landskap som härdades i krig utan att stoppa, och se hur långt din beslutsamhet kommer att få dig.
Tryck / klicka för att hoppa, knacka / klicka igen för att dubbelhoppa. Slå inte på väggarna!