Information

Sling Drift


Drift vid varje tur i det oändliga spåret, och försök att gå så långt som möjligt i 2D-racet - Sling Drift.
LMB - att driva.