Information

Space Mission


Äventyret börjar i rymdens djupa sidor! Du kan spela spelet som utvecklas genom att använda både retrospelgrafik och ny HTML5-spelteknologi antingen enspelare eller två spelare genom att välja ett av spellägena från "Kampanj", "Slaget mot CPU" eller "Spelare vs spelare".
Spelare 1: "piltangenter" skjuta: "g" spelare 2: flytta: "w, a, s, d" skjuta: "l"