Information

Space Speed


Du rör dig i en tunnel full av färg i en bländande hastighet och behöver undvika hinder i olika former. Ställ in fokus!
Tryck på vänster / höger eller använd tangentpilen.