Information

Space Zap!


Försvar dig från UFO-invasionen med ditt rymdskepp för att förstöra dem, låt dem inte nå ditt område.
Flytta rymdskeppet med tangentbordets riktningstangenter och bryta samma färg UFO med hjälp av mellanslagstangenten.