Information

Speed Math


Hur snabbt ska du göra enkla tillägg?
För pekdon: - Tryck på Spela för att starta - Tryck 1, 2 eller 3 för att svara på Skrivbordsenheter: - Klicka på Spela / Tryck på mellanslag för att starta - Klicka 1, 2 eller 3 för att svara