Information

Spider TD


I detta tornförsvar spelar mutant jätte spindlar ned på staden. Militären har blivit kallad för att utrota spindlarna.
Tryck eller klicka på de gräsbevuxna områdena för att placera soldater.