Information

Stick City


Stjäla pengar, undvik polis och bilar. GTA-stilspel med stickfigurer.
Mus eller knacka för att flytta