Information

Stick Soldier


I detta spel måste vår soldat bygga en väg genom att bara klicka och hålla skärmen. då går vi genom vägen till den andra polen och det fortsätter kontinuerligt tills vi dör.
1-klicka på skärmen och håll den för att skapa repet2-när repet når nästa pol, släpp skärmen och vi går automatiskt till nästa pol.3-fortsätt att göra detta tills vi dör.